Trung Tâm Anh Ngữ Excel English

Trung Tâm Anh Ngữ Excel English

1 đánh giá
0904 54 3434
9.0
Xuất sắc
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Giáo trình
Kiểm tra đầu vào
Cấp giấy chứng nhận

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.0
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
8.3
Tiến bộ bản thân
8.3
Tư vấn xếp lớp
8.3
Số lượng học viên
8.3
Quan tâm học viên
8.3
Hài lòng về học phí
7.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.7
Giáo viên
9.0
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
8.3
Tiến bộ bản thân
8.3
Tư vấn xếp lớp
8.3
Số lượng học viên
8.3
Quan tâm học viên
8.3
Hài lòng về học phí
7.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.7

Khóa học

IELTS 1-1

IELTS
1 buổi
3.000.000đ
2.900.000đ
3.000.000đ
2.900.000đ

IELTS 1-1

Trình độ

IELTS

Thời lượng

1 buổi
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.000.000đ
2.900.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Buffet Premium

IELTS
1 tháng
11.000.000đ
10.900.000đ
11.000.000đ
10.900.000đ

IELTS Buffet Premium

Trình độ

IELTS

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
11.000.000đ
10.900.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Buffet Standard

IELTS
1 tháng
4.500.000đ
4.400.000đ
4.500.000đ
4.400.000đ

IELTS Buffet Standard

Trình độ

IELTS

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
4.500.000đ
4.400.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm