Trung tâm Anh ngữ Gecko | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ Gecko

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Khóa học Baby

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học giao tiếp dành cho trẻ em, được chia làm các lớp: Baby 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lạng Giang.

Nhận tư vấn

Khóa học giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học dành cho đối tượng là học sinh từ lớp 8 đến 12 và người đi làm.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay