Trung tâm Anh ngữ Huy Trịnh - Khóa học BASIC - Tiếng Anh Căn Bản (CS Hồng Lĩnh) | Edu2Review

Khóa học BASIC - Tiếng Anh Căn Bản (CS Hồng Lĩnh)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

1 tháng

Đối tượng:

Chưa từng học tiếng anh, đã quên hầu hết tiếng anh

Mô tả khóa học:

Lớp học cung cấp tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, phát âm, ngữ pháp được dạy theo trình độ cơ bản nhất giúp học viên có thể hiểu và tiếp thu một cách trọn vẹn.

Lợi ích khóa học