Trung Tâm Anh ngữ IEL360 - Khóa học Target plus | Edu2Review

Khóa học Target plus

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

30 giờ

Phương pháp giảng dạy

Khóa học này được thiết kế cho những học viên đã đạt được điểm cao IELTS 7.0 trở lên và đã hoàn thành mục tiêu. Khóa học sẽ cung cấp những thủ thuật cao hơn của kỹ năng viết và nói, và giới thiệu một mức độ cao hơn của việc sử dụng từ vựng trong bài thi IELTS. Bạn phải hoàn thành khóa học Target của chúng tôi trước khi học khóa học này.

Lộ trình khóa học

Khóa học với 30 giờ được giảng dạy hoàn toàn bởi các giáo viên nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS và giáo trình được thiết kế riêng cho học viên. Đến cuối khóa học này, bạn sẽ thực sự sẵn sàng để đạt được mục tiêu điểm IELTS cao nhất có thể.

Lợi ích khóa học

  • Học viên được luyện tập và sửa bài rất kỹ trên lớp với mong muốn từ giáo viên là khắc phục lỗi của học viên để đạt 6.5 – 7.0 IELTS.