Trung tâm Anh ngữ Jaxtina - Khóa học Tiếng Anh doanh nghiệp | Edu2Review

Tiếng Anh doanh nghiệp

Chương trình

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thông tin liên hệ

Địa điểm học: tại doanh nghiệp hoặc tại các cơ sở của Jaxtina

Học phí và thời gian học được thảo luận và thống nhất dựa vào nhu cầu và kế hoạch đào tạo của Doanh nghiệp

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn