Trung Tâm Anh Ngữ Lê Nguyệt - Khóa học ZERO Class - Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc | Edu2Review

Khóa học ZERO Class - Tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

25 buổi

Từ vựng

- Học từ vựng theo chủ đề bằng phương pháp tốt nhất, kết hợp Body Language & Phản Xạ Ngữ Pháp giúp học viên ghi nhớ từ vựng nhanh, hiệu quả.

- Tăng 300 - 500 từ vựng thông dụng.

Ngữ pháp

- Học tất cả các cấu trúc ngữ pháp quan trọng hay dùng trong giao tiếp.

- Sử dụng linh hoạt các từ để hỏi What, Where, When, Who, Whom, How, Do, Is.

Giao tiếp

- Luyện giao tiếp tiếng Anh theo các chủ đề thông dụng.

- Ứng dụng từ vựng và ngữ pháp học được đẻ đặt câu và lồng ghép vào đoạn hội thoại giao tiếp cụ thể, tạo phản xạ nói đúng ngữ pháp.

Luyện nghe

- Luyện nghe qua phim, qua bài hát, qua chương trình Show thực tế giúp học viên tăng khả năng nghe và mở rộng vốn từ.

Hỗ trợ đặc biệt

  • TEST: Test sau mỗi buổi học để đánh giá sự tiến bộ của từng bạn một. Đảm bảo đến buổi học sau, 100% học viên đã nắm vững kiến thức của buổi học trước.

  • SỬA LỖI SAI: Hỗ trợ sửa lỗi sai ngữ pháp, lỗi sai dùng từ trong giao tiếp hoặc lỗi sai trong bài test cho từng bạn một trước giờ học chính.

  • LUYỆN NÓI: Tham gia giờ luyện nói tiếng Anh theo chủ đề. Đảm bảo bạn nào cũng được nói tiếng Anh ít nhất 30 phút/buổi để có thể giao tiếp cơ bản vào cuối khóa.

  • OFFLINE: Tham gia 2 buổi offline đóng kịch tiếng Anh & Săn Tây do trung tâm tổ chức.

Lợi ích khóa học