Trung Tâm Anh Ngữ Maru | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ Maru

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Chứng chỉ A

Tiếng Anh tổng quát
8 tuần
1.500.000đ
1.500.000đ

Chứng chỉ A

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

8 tuần
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Chứng chỉ B

Tiếng Anh tổng quát
10 tuần
2.000.000đ
2.000.000đ

Chứng chỉ B

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

10 tuần
Học phí
2.000.000đ
Nhận tư vấn

Chứng chỉ C

Tiếng Anh tổng quát
12 tuần
2.300.000đ
2.300.000đ

Chứng chỉ C

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.300.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay