Trung tâm Anh ngữ quốc tế Big Ben - Khóa học Tiếng Anh giao tiếp tổng quát | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp tổng quát

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Tổng quan khóa học

  • Chương trình Tiếng Anh Giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Anh cho nhiều mục đích khác nhau
  • Trong mỗi khóa học, đề cương, giáo án được biên soạn phù hợp với mức độ tiến bộ dần của học viên
  • Học viên sẽ được học từ mới, cách phát âm chuẩn xác, thực hành và hoàn thiện các kỹ năng nghe nói thông qua các hoạt động giao tiếp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Anh ngữ quốc tế Big Ben

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá