Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESEA - Khóa học Giao tiếp tổng quát | Edu2Review

Khóa học Giao tiếp tổng quát

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

40 giờ

Tổng quan khóa học

Giáo trình:

  • Speak Now của nhà xuất bản Oxford

Mục tiêu đào tạo:

  • Sau khóa học, người học có thể:
  • Sử dụng tiếng Anh vào giao tiếp một cách tự nhiên
  • Phản xạ nhanh với các tình huống, các ngữ cảnh khác nhau trong giao tiếp
  • Chỉnh sửa cách phát âm, cách nói theo nhịp điệu phù hợp với tình huống giao tiếp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESEA

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá