Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sunflower Dĩnh Trì | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sunflower Dĩnh Trì

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh mầm non

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học tiếng Anh mầm non dành cho lứa tuổi từ 4 đến 5 tuổi.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh tiểu học

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học tiếng Anh tiểu học dành cho lứa tuổi từ 6 đến 11 tuổi.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh THCS

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học tiếng Anh THCS dành cho lứa tuổi từ 12 đến 15 tuổi.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay