Trung tâm Anh ngữ Sunshine School | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ Sunshine School

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Khóa học IELTS chuyên sâu

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Khóa học Seed

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học mở đầu cho "Lộ trình tiếng Anh hoàn hảo" tại trung tâm, dành cho lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi.

Nhận tư vấn

Khóa học Sprout

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình của trung tâm. Khóa học bao gồm Sprout 1 và Sprout 2, dành cho lứa tuổi từ 7 đến 8 tuổi.

Nhận tư vấn

Khóa học Speed up

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học đươc chia làm hai phần: Speed up 1 và Speed up 2, dành cho lứa tuổi từ 9 đến 10 tuổi.

Nhận tư vấn

Khóa học Sunflower 1

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học dành cho lứa tuổi từ 11 đến 12 tuổi.

Nhận tư vấn

Khóa học Sunflower 2

Trình độ

Trẻ em

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học dành cho lứa tuổi từ 13 đến 14 tuổi.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay