Trung tâm Anh ngữ Win English Academy - Khóa học Tiếng Anh Giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh Giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng

Level 1 (foundation) học từ loại: danh từ, động từ tính từ; các thì cơ bản quan trọng, học lý thuyết và áp dụng ngay trong giao tiếp, học phát âm; đầu ra là hỏi và trả lời được tất cả yes/no question và wh-question; test giữa khóa và cuối khóa với giáo viên nước ngoài

 

Level 2 (pre-inter) học 23 chủ đề giao tiếp thông thường hàng ngày (hobbies, travelling, going shopping, appearance, personality, your dream job... ) kết hợp phát âm và các loại câu hỏi hữu ích, hay gặp nhất trong giao tiếp, học thì hiện tại hoàn thành

 

Level 3 (inter) học 23 chủ đề giao tiếp linh hoạt và các mẫu câu diễn đạt ý khi cần thiết (what is the biggest challenges you have ever faced? Who do you mean by “gregarious”?, what is the difference between “vegan” and “vegetarian”...), kết hợp cải thiện listening một cách đáng kể, , mệnh đề quan hệ, if loại 2, loại 3

 

Level 4(upper - inter)  học cách nói độc thoại, thuyết trình, tranh luận, phỏng vấn, (why people love travelling, university students should or shouldn’t have a part – time job, do you think that money can buy happiness? What is your greatest strength? Where do you see yourself in 5 years...)

Mô tả Phương pháp giảng dạy (rất quan trọng)

Dùng hình ảnh (flash card) để học viên dễ nhớ từ vựng

Từ vựng được lặp đi lặp lại, trong nhiều dạng câu hỏi khác nhau để học viên nhanh nhớ từ

 

Lợi ích khi tham gia khoá học hoặc cam kết từ trung tâm(rất quan trọng)

Phát âm tiến bộ, đặc biệt chú ý đến âm đuôi

Khả năng tiếng Anh tiến bộ

Được truyền cảm hứng học tiếng Anh 

Level 1 (foundation) học từ loại: danh từ, động từ tính từ; các thì cơ bản quan trọng, học lý thuyết và áp dụng ngay trong giao tiếp, học phát âm; đầu ra là hỏi và trả lời được tất cả yes/no question và wh-question; test giữa khóa và cuối khóa với giáo viên nước ngoài

 

Level 2 (pre-inter) học 23 chủ đề giao tiếp thông thường hàng ngày (hobbies, travelling, going shopping, appearance, personality, your dream job... ) kết hợp phát âm và các loại câu hỏi hữu ích, hay gặp nhất trong giao tiếp, học thì hiện tại hoàn thành

 

Level 3 (inter) học 23 chủ đề giao tiếp linh hoạt và các mẫu câu diễn đạt ý khi cần thiết (what is the biggest challenges you have ever faced? Who do you mean by “gregarious”?, what is the difference between “vegan” and “vegetarian”...), kết hợp cải thiện listening một cách đáng kể, , mệnh đề quan hệ, if loại 2, loại 3

 

Level 4(upper - inter)  học cách nói độc thoại, thuyết trình, tranh luận, phỏng vấn, (why people love travelling, university students should or shouldn’t have a part – time job, do you think that money can buy happiness? What is your greatest strength? Where do you see yourself in 5 years...)

Mô tả Phương pháp giảng dạy (rất quan trọng)

Dùng hình ảnh (flash card) để học viên dễ nhớ từ vựng

Từ vựng được lặp đi lặp lại, trong nhiều dạng câu hỏi khác nhau để học viên nhanh nhớ từ

Lợi ích khóa học

Lợi ích khi tham gia khoá học hoặc cam kết từ trung tâm(rất quan trọng)

Phát âm tiến bộ, đặc biệt chú ý đến âm đuôi

Khả năng tiếng Anh tiến bộ

Được truyền cảm hứng học tiếng Anh 

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Anh ngữ Win English Academy

8.0
Tốt
8 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tốt

Ưu điểm

giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

học phí chưa phù hợp

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập trong môi trường năng động nên rất thoải mái, tạo động lực cho học viên tăng khả năng tiếp thu bài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

giáo viên nhiệt tình tận tâm

Điểm cần cải thiện

học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

tiến bộ rõ rệt sau khi học môi trường học tập tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho học viên tiến bộ bài giảng bổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Học Không Căng Thẳng

Ưu điểm

Giáo viên vông cùng nhiệt tình luôn, lại dễ thương nữa.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần được đầu tư hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Ở đây mình có những buổi học bổ ích mà lại không căng thẳng. Giáo viên nhiệt tình và dễ thương luôn tạo không khí vui vẻ cho lớp học. Có cơ hội mình sẽ trải nghiệm thêm những khóa học khác.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Tốt Và Hiệu Quả

Ưu điểm

- Lớp học thoải mái
- Giáo viên siêu dễ thương và nhiệt tình
- Học speaking rất thích và tiến bộ nhanh

Điểm cần cải thiện

- Cần cải thiện cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình thấy đây là một trong những trung tâm tiếng anh chất lượng và uy tín ở SG, mình rất thích khóa speaking tại đây. Có cơ hội mình sẽ trải nghiệm thêm những khóa học khác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.