Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ ZIM

2 đánh giá
8.6
Rất tốt
2 đánh giá

Khóa học

Get Ready

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
2 tháng
15.500.000đ
15.500.000đ

Get Ready

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

2 tháng
Học phí
15.500.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Foundation

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
3 tháng
16.600.000đ
16.600.000đ

IELTS Foundation

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
16.600.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Intermediate

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
3 tháng
19.900.000đ
19.900.000đ

IELTS Intermediate

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí
19.900.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Advanced

IELTS
3 tháng
20.900.000đ
20.900.000đ

IELTS Advanced

Trình độ

IELTS

Thời lượng

3 tháng
Học phí
20.900.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Master

IELTS
3 tháng
22.900.000đ
22.900.000đ

IELTS Master

Trình độ

IELTS

Thời lượng

3 tháng
Học phí
22.900.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
9.0
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
9.0
Số lượng học viên
8.7
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.7
Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
9.0
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
9.0
Số lượng học viên
8.7
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.7

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay