Trung Tâm Bach Yen Education Service | Edu2Review

Trung Tâm Bach Yen Education Service

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

BASIC TOEIC ( 350-550)

TOEIC
3 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

BASIC TOEIC ( 350-550)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

INTERMEDIATE TOEIC (550-750)

TOEIC
3 tháng
3.000.000đ
3.000.000đ

INTERMEDIATE TOEIC (550-750)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.000.000đ
Nhận tư vấn

BASIC GENERAL ENGLISH

Giao tiếp
13 tuần

BASIC GENERAL ENGLISH

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

13 tuần
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay