Trung tâm BBC International - Envis English | Edu2Review

Trung tâm BBC International - Envis English

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

En-garten (3 - 4 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Pre-school (5 - 6 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Junior (7 - 10 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh THCS

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Anh tổng quát (Active English 3.5)

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

IELTS and more

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Advanced Speaking

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Grammar and Vocabs for IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

General IELTS - Pre IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS hunter

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Giáo trình
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay