Trung Tâm Compass Education | Edu2Review

Trung Tâm Compass Education

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh thiếu nhi (từ 5 đến 11 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên (12 tuổi - 17 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Anh doanh nghiệp

Các khóa học khác

Tiếng Anh doanh nghiệp

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

FCE

Các khóa học khác

FCE

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

IELTS

IELTS

IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Tiếng Anh hè

Các khóa học khác

Tiếng Anh hè

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay