Trung tâm Đa ngôn ngữ You Can - Khóa học Tiếng Trung cho người xuất khẩu lao động | Edu2Review

Khóa học Tiếng Trung cho người xuất khẩu lao động

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Nội dung khóa học

  • Học từ giáo trình được biên soạn những tình huống thực tế.
  • Không chỉ học ngôn ngữ mà còn học về văn hóa.

Lợi ích khóa học

  • Giao tiếp tiếng Trung một cách hiệu quả nhất.
  • Hiểu hơn về văn hóa.

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đa ngôn ngữ You Can

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá