Trung tâm đào tạo Nhật ngữ CMB Đà Nẵng - Khóa học Đào tạo du học Nhật Bản | Edu2Review

Khóa học Đào tạo du học Nhật Bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Lớp

Mục tiêu

Số lần

Thời gian/lần

Thời hạn

Thứ

Học phí

S1

N5

60 lần

360 phút

3 tháng

Thứ 2 ~ thứ 6

2.550.000 VNĐ/tháng

S2

N4

60 lần

360 phút

3 tháng

S3

N3

60 lần

360 phút

3 tháng

S4

N3

60 lần

360 phút

3 tháng

S5

N2

60 lần

360 phút

3 tháng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nhật ngữ CMB Đà Nẵng

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá