Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ ISSHIN - Khóa học Thực tập sinh kỹ năng | Edu2Review

Khóa học Thực tập sinh kỹ năng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Đối tượng

Dành cho các học viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương tình Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, bao gồm chủ yếu là các ngành nghề: cơ khí chế tạo máy, chế biến thực phẩm, xây dựng…

Thời gian đào tạo

06 tháng

Nội dung đào tạo

Đào tạo trình độ tiếng Nhật: nghe, nói, đọc, viết từ trình độ sơ cấp

Đào tạo thái độ, hành vi ứng xử trong công việc; giới thiệu văn hóa Nhật Bản; tác phong làm việc tại công ty Nhật; các quy định, nguyên tắc làm việc trong công ty Nhật.

Giáo dục định hướng: Thay đổi ý thức và tư duy: bản thân tự suy nghĩ, đặt ra mục tiêu, xây dựng kế hoạch, tự hành động tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất. Bao gồm Đào tạo Trước trúng tuyển và Sau trúng tuyển.

Đào tạo kỹ năng: Kỹ năng làm việc một cách hiệu quả nhất theo kinh nghiệm Nhật Bản (đặc biệt kỹ năng làm việc theo nhóm); kỹ năng phát triển bản thân; Kỹ năng tham gia phỏng vấn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ ISSHIN

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá