Trung tâm đào tạo Nhật ngữ Mirai - Khóa học Đào tạo giao tiếp trực tuyến | Edu2Review

Khóa học Đào tạo giao tiếp trực tuyến

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 buổi

Tiếng Nhật giao tiếp trình độ Sơ cấp

(Bao gồm 3 khóa học SC1 – SC2 – SC3). Khóa học dành cho các bạn đã học khoảng 25 - 50 bài của sách Minna no Nihongo.

  • Học phí: 1.680.000 VNĐ
  • Thời lượng 1 khóa học (12 Buổi), 60 phút/ buổi.
  • Giáo viên: 100% là người Nhật phát âm chuẩn giọng Tokyo. Trợ giảng là người Việt đã có N2 trở lên. Học online qua ứng dụng skype.
  • Nội dung: Các chủ đề thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày với bối cảnh là trường học, công ty, v.v....

Tiếng nhật giao tiếp trình độ Trung cấp

(Bao gồm 3 khóa học TC1 – TC2 – TC3). Khóa học dành cho các bạn đã học trên xong 50 bài của sách Minna no Nihongo

  • Học phí: 1.680.000 VNĐ
  • Thời lượng 1 khóa học (12 Buổi), 60 phút/ buổi.
  • Giáo viên: 100% là người Nhật phát âm chuẩn giọng Tokyo. Có trợ giảng hỗ trợ kịp thời khi học viên không hiểu nội dung giáo viên hướng dẫn.

Tiếng nhật giao tiếp trình độ Nâng cao

(Bao gồm 2 khóa học NC1 – NC2). Khóa học dành cho các bạn đang học hoặc đã có N2, nhưng giao tiếp chưa được tốt, cần nâng cao kĩ năng giao tiếp trong môi trường công việc.

  • Học phí: 2.480.000 VNĐ
  • Thời lượng 1 khóa học (12 Buổi)
  • Giáo viên: 100% là người Nhật phát âm chuẩn giọng Tokyo. Có trợ giảng hỗ trợ kịp thời khi học viên không hiểu nội dung giáo viên hướng dẫn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nhật ngữ Mirai

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá