Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Anh Sunrise Academy | Edu2Review

Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Anh Sunrise Academy

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Pre-IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS Foundation

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS Plus

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS Intensive 1

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS Intensive 2

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS Advanced 1

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

IELTS Advanced 2

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

Smart Kids

Trẻ em

Smart Kids

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Smart Teens

Trẻ em

Smart Teens

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEFL

Trình độ

TOEFL IBT
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay