Trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc chất lượng cao - Khóa học Tiếng Hàn hè | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn hè

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Đối tượng: Khóa học này phục vụ cho những bạn học sinh có nguyện vọng đi du học Hàn Quốc sau này. Mọi đối tượng tuổi từ 16 đến 18 tuổi có sự đam mê và yêu thích đối với tiếng Hàn Quốc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc chất lượng cao

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá