Trung tâm đào tạo TOKYO | Edu2Review

Trung tâm đào tạo TOKYO

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát
Nhận tư vấn

Tiếng Trung

Luyện thi HSK

Tiếng Trung

Trình độ

Luyện thi HSK
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn

Luyện thi TOPIK

Tiếng Hàn

Trình độ

Luyện thi TOPIK
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N5

Trình độ

N5
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N4

Trình độ

N4
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N3

Trình độ

N3
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N2

Trình độ

N2
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N1

Trình độ

N1
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay