Trung tâm dạy tiếng Hàn Quốc - Việt Trì - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

2 tháng

  • Thời lượng: Học 24b trong 2 tháng
  • Số lượng học viên: 10
  • Học phí: 1,500,000 đ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm dạy tiếng Hàn Quốc - Việt Trì

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá