Trung tâm DS - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Nội dung khóa học:

  • Thời tiết: Các biểu hiện thời tiết, nói về kế hoạch của mình
  • Điện thoại: Gọi điện thoại, nói mục đích
  • Sinh nhật: Chúc mừng, giải thích lý do
  • Sở thích: Nói về cái mình có thể làm được, nói về sở thích
  • Giao thông: Nói về sinh hoạt hàng ngày, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
  • Gặp gỡ: Thăm hỏi, giới thiệu về người khác
  • Hẹn gặp: Hẹn gặp, xin phép làm một việc gì đó
  • Mua sắm: Cách nói khi mua đồ, cách nói so sánh
  • Bệnh viện: Cách nói về triệu chứng của bệnh, cách nói thể hiện sự bắt buộc
  • Thư tín: Cách chuyển lời thăm hỏi và lấy thông tin

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm DS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá