Trung tâm Du học Cầu Xanh | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

10 khóa học

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

-Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
-Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
-Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
-Hỗ trợ du học sinh:

 • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
 • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
 • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
 • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
 • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
 • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
Nhận tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Chất lượng tư vấn
0.0
Chất lượng Dịch vụ
0.0
Uy tín trung tâm
0.0
Cam kết rõ ràng
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Chất lượng tư vấn
0.0
Chất lượng Dịch vụ
0.0
Uy tín trung tâm
0.0
Cam kết rõ ràng
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay