Trung tâm Du học Cầu Xanh | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Du học Cầu Xanh
   Trung tâm Du học Cầu Xanh
   Trung tâm Du học Cầu Xanh
   Trung tâm Du học Cầu Xanh
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   10 khóa học

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Du học THPT tại New Zealand

   New Zealand
   New Zealand

   Trung tâm du học Cầu Xanh cung cấp các dịch vụ sau:

   -Tư vấn du học: Với hơn 10 năm phát triển công ty liên tục đạt được danh hiệu tư vấn xuất sắc. Công ty còn được PIER thuộc Đại sứ quán Úc chứng nhận là tư vấn du học chuyên nghiệp. Đến với Công ty, học viên sẽ được tư vấn chọn trường, chọn nước, chọn khóa học phù hợp với gia đình và hoc sinh
   -Xin visa du học: Xin thư mời học, xin giảm học phí, xin học bổng Trung tâm hỗ trợ xin những gói học bổng lớn và hấp dẫn.
   -Hỗ trợ chuyển tiền: Hỗ trợ chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh
   -Hỗ trợ du học sinh:

   • Thông tin tư vấn chuẩn bị hành trang lên đường du học
   • Hỗ trợ đưa đón sân bay khi đi du học
   • Hỗ trợ tìm nhà ở cho du học sinh
   • Hỗ trợ xin visa cho gia đình sang thăm du học sinh
   • Hỗ trợ chuyển trường, chuyển khóa học cho học sinh trong trường hợp cần thiết
   • Đồng hành hỗ trợ suốt quá trình du học của học sinh
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Chất lượng tư vấn
   0.0
   Chất lượng Dịch vụ
   0.0
   Uy tín trung tâm
   0.0
   Cam kết rõ ràng
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Chất lượng tư vấn
   0.0
   Chất lượng Dịch vụ
   0.0
   Uy tín trung tâm
   0.0
   Cam kết rõ ràng
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Công ty Trung tâm Du học Cầu Xanh còn được biết đến với tên gọi là Du học BB Cầu Xanh, có biểu tượng là chú ong chăm chỉ ngày đêm bắc chiếc cầu nối tin cậy và vững chắc cho học sinh và sinh viên Việt Nam đi du học nước ngoài.

   Xuất phát từ mục đích cuối cùng là việc học, là có được việc làm tốt, xây dựng cuộc sống tương lai vững chắc, mọi hoạt động của Trung tâm du học Cầu Xanh là kết nối HSSV và gia đình trong suốt quá trình làm hồ sơ và suốt quá trình du học. Tôn chỉ của Du học Cầu Xanh là vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp.

   Nguồn: Trung tâm Du học Cầu Xanh

   * Thông tin được cập nhật vào tháng 01/2020

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký