Trung Tâm Du Học Philippines PHILENGLISH | Edu2Review

Trung Tâm Du Học Philippines PHILENGLISH

6 đánh giá
8.9
Rất tốt
6 đánh giá

Khóa học

IELTS (du học Philippines)

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
2 tháng

IELTS (du học Philippines)

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

TOEFL (du học Philippines)

TOEFL Advanced: 60 - 101
2 tháng

TOEFL (du học Philippines)

Trình độ

TOEFL Advanced: 60 - 101

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

TOEIC (du học Philippines)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

1:1 với giáo viên bản ngữ

Giao tiếp Trung cấp
2 tháng

1:1 với giáo viên bản ngữ

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Giao tiếp cấp tốc từ 1-3 tuần tại Philippines

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

1 tháng
Nhận tư vấn

Luyện Nói chuyên sâu từ 8 đến 12 tuần tại Philippines

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Anh trực tuyến 1:1 với giáo viên Philippines

Học trực tuyến Trung cấp
2 tháng

Tiếng Anh trực tuyến 1:1 với giáo viên Philippines

Trình độ

Học trực tuyến Trung cấp

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Anh tại Philippines dành cho bạn nữ

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thương mại (du học Philippines)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Tiếng Anh tại Philippines theo mô hình Sparta

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Nhận tư vấn

Du học dài hạn tại Philippines từ 24 đến 48 tuần

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Chuyển tiếp Đại học (Pathway program) tại HELP - Concordia

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Máy lạnh
WiFi

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.7
Tiến bộ bản thân
9.0
Tư vấn xếp lớp
8.3
Số lượng học viên
8.7
Quan tâm học viên
9.0
Hài lòng về học phí
9.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.7
Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.7
Tiến bộ bản thân
9.0
Tư vấn xếp lớp
8.3
Số lượng học viên
8.7
Quan tâm học viên
9.0
Hài lòng về học phí
9.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.7

Giới thiệu

Địa điểm