Trung Tâm Galaco Education | Edu2Review

Trung Tâm Galaco Education

9 đánh giá
7.1
Khá
9 đánh giá

Khóa học

STARTERS

Trẻ em

STARTERS

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

MOVERS

Trẻ em

MOVERS

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

KET

Các khóa học khác

KET

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

PET

Các khóa học khác

PET

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

FCE

Các khóa học khác

FCE

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

luyện thi TOEIC

Trình độ

TOEIC
Nhận tư vấn

luyện thi TOEFL iBT

Trình độ

TOEFL IBT
Nhận tư vấn

luyện thi TOEFL ITP

Trình độ

TOEFL ITP
Nhận tư vấn

luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS
Nhận tư vấn

tiếng Anh giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thương mại

Các khóa học khác

Tiếng Anh Thương mại

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay