Trung tâm Gia sư tiếng Hàn - Khóa học Tiếng Hàn cơ bản  | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn cơ bản 

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Tổng quan khóa học

  • Học giao tiếp trong công việc cuộc sống
  • Ôn chứng chỉ TOPIK 1,2,3 từ cơ bản
  • Tuần 3 buổi, buổi 90 phút, học viên đuọc chọn giờ
  • 1 kèm 1 tại nhà học viên hoặc quán cafe

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Gia sư tiếng Hàn

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá