Trung tâm Gia sư tiếng Hàn - Khóa học Tiếng Hàn online | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn online

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Tổng quan khóa học

  • Khóa học online cơ bản
  • Chuyên sâu về giao tiếp nghe nói
  • Tuần 3 buổi, mỗi buổi 90 phút
  • Tư vấn, hỗ trợ cho công việc cuộc sống

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Gia sư tiếng Hàn

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá