Trung tâm Gia sư tiếng Hàn - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Tổng quan khóa học

  • Khóa giao tiếp nâng cao hơn
  • Ôn chứng chỉ TOPIK 4,5
  • Tuần 3 buổi, mỗi buổi học 90 phút
  • Gia sư tới nhà học viên hoặc học quán cafe

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Gia sư tiếng Hàn

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá