Trung tâm giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

3 tháng

Với trình độ này thì các bạn sẽ gặp các hiện tượng ngữ pháp đặc biết ở mức độ khó và phức tạp tăng dần.

Ở trình độ này thì bạn sẽ gặp các chủ đề về: công việc, kế hoạch, hướng nghiệp, giải trí... Các bạn có thể diễn đạt ra các yêu cầu, lời khuyên, nhận xét, so sánh, miêu tả, phỏng đoán, mời mọc và chúc mừng… Các ngày lễ, tết, du lịch, đô thị, sức khỏe, miêu tả ngoại hình, công việc...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giáo dục Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá