Trung tâm giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng

Với trình độ này thì từ vựng của bạn đã được nâng lên rất nhiều. Bạn có thể tự tin giao tiếp ở mức độ sâu và rộng hơn, tính chuyên môn cao hơn

Trình độ này thì bạn gặp các chủ đề về ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng, email, soạn thảo văn bản, đơn từ, hợp đồng kinh tế… Các vấn đề liên quan đến cuộc sống sinh hoạt như hôn nhân, du lịch, lễ nghĩa…

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giáo dục Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá