Trung tâm giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Khóa này dành cho những người chưa biết gì về tiếng Nhật và có nhu cầu học tiếng Nhật.

Khóa học sẽ củng cố và cung cấp cho các bạn các kiến thức về tiếng Nhật; bảng chữ cái tiêng Nhật, cách phát âm từ đúng và quy tắc phát âm trong tiếng Nhật, giới thiệu về bản thân.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giáo dục Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá