Trung tâm giáo dục Việt Nam - Khóa học Tiếng Trung A | Edu2Review

Tiếng Trung A

Học phí 1.700.000đ

Chương trình

Trình độ

HSK 1

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Khóa học thích hợp cho những bạn chưa biết tiếng trung hoặc chỉ biết qua. Tiếng Trung A bao gồm các nội dung trong giáo trình hán ngữ quyển 1 và giáo trình hán ngữ quyển 2, các bạn sẽ được học đủ 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.