Trung tâm Green Academy - Khóa học Kỹ năng đọc, nghe - TOPIK | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng đọc, nghe - TOPIK

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Thời lượng

2 tháng

Nội dung chính:

  • Nâng cao kỹ năng đọc – hiểu thông qua các bài đọc tổng hợp từ nhiều chủ đề khác nhau.
  • Hiểu câu hỏi và nắm các ý chính của bài đọc để chọn đáp án đúng.
  • Nâng cao trình độ nghe – hiểu, nắm bắt các từ khóa chính có liên quan đến câu hỏi để đưa ra đáp án chính xác.
  • Đẩy nhanh tốc độ đọc và nghe cho học viên thông qua các đề luyện thi.

Lợi ích khóa học