Trung tâm Green Academy - Khóa học Tiếng Hàn thương mại | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn thương mại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thương mại

Thời lượng

6 tháng

Nội chung chính:

  • Tập trung ngữ pháp và từ vựng cho các lĩnh vực kinh doanh.
  • Khả năng đàm thoại và biển hiện trong phiên dịch tại các cuộc họp doanh nghiệp cao cấp giữa các đối tác Việt - Hàn.
  • Vận dụng các kỹ năng và kinh nghiệm học vốn có để truyền đạt 1 cách tự tin nhất bằng tiếng Hàn.
  • Lớp được phụ trách bởi 100% giảng viên người Hàn cho toàn chương trình.
  • Củng cố kiến thức chuyên sâu và tăng sự tự tin khi thông dịch ở nhiều lĩnh vực có chuyên môn cao.
  • Dịch thuật dựa trên các tài liệu thực tế.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Green Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá