Trung tâm Halo English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
9.1
Xuất sắc
42 đánh giá

Khóa học

9 khóa học

Anh văn giao tiếp - Giai đoạn 1

Giao tiếp
3.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Chương trình Anh văn Giao tiếp chú trọng xây dựng và cải thiện khả năng phát âm cho người học, tạo cơ hội luyện tập hội thoại, thuyết trình, báo cáo và đọc viết văn phòng giúp người học làm quen với các loại hoạt động và tài liệu trong các môi trường làm việc khác nhau.

Sau khi hoàn thành các khóa học Anh văn Giao tiếp, người học sẽ có được nền tảng từ vựng phong phú, khả năng nghe hiểu nhiều chất giọng ở tốc độ nói tự nhiên của người bản ngữ, khả năng đọc viết được các văn bản đặc thù của môi trường kinh doanh-thương mại để người học có được bước chuyển tiếp phù hợp nhất lên chương trình luyện thi TOEIC – IELTS.

Giai đoạn 1 (Kéo dài 3,5 tháng) Giúp các bạn đã từng học tiếng Anh nhưng bị mất căn bản, thường bị thiếu ý tưởng và hay gặp khó khăn về phát âm, từ vựng, cấu trúc khi sử dụng Tiếng Anh. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu và sử dụng các biểu đạt hàng ngày quen thuộc và các cụm từ rất cơ bản nhằm thỏa mãn một loại nhu cầu cụ thể;
 • Giới thiệu bản thân và những người khác cũng như hỏi và trả lời các câu hỏi về thông tin cá nhân như nơi bạn sống, những người bạn biết và những thứ bạn có;
Nhận tư vấn

Anh văn giao tiếp - Giai đoạn 2

Giao tiếp
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Chương trình Anh văn Giao tiếp chú trọng xây dựng và cải thiện khả năng phát âm cho người học, tạo cơ hội luyện tập hội thoại, thuyết trình, báo cáo và đọc viết văn phòng giúp người học làm quen với các loại hoạt động và tài liệu trong các môi trường làm việc khác nhau.

Sau khi hoàn thành các khóa học Anh văn Giao tiếp, người học sẽ có được nền tảng từ vựng phong phú, khả năng nghe hiểu nhiều chất giọng ở tốc độ nói tự nhiên của người bản ngữ, khả năng đọc viết được các văn bản đặc thù của môi trường kinh doanh-thương mại để người học có được bước chuyển tiếp phù hợp nhất lên chương trình luyện thi TOEIC – IELTS.

Giai đoạn 2: Giúp các bạn còn thiếu ý tưởng, từ vựng về các chủ đề thường nhật; còn gặp một số khó khăn về phát âm, cách diễn đạt và phản xạ. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu các câu và cấu trúc thông dụng về các lĩnh vực liên quan trực tiếp nhất (như các thông tin cơ bản về gia đình, bản thân, mua sắm, địa lý địa phương, các mối quan hệ gần gũi, việc làm);
 • Mô tả bằng từ ngữ đơn giản các khía cạnh về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.
Nhận tư vấn

Anh văn giao tiếp - Giai đoạn 3

Giao tiếp
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Chương trình Anh văn Giao tiếp chú trọng xây dựng và cải thiện khả năng phát âm cho người học, tạo cơ hội luyện tập hội thoại, thuyết trình, báo cáo và đọc viết văn phòng giúp người học làm quen với các loại hoạt động và tài liệu trong các môi trường làm việc khác nhau.

Sau khi hoàn thành các khóa học Anh văn Giao tiếp, người học sẽ có được nền tảng từ vựng phong phú, khả năng nghe hiểu nhiều chất giọng ở tốc độ nói tự nhiên của người bản ngữ, khả năng đọc viết được các văn bản đặc thù của môi trường kinh doanh-thương mại để người học có được bước chuyển tiếp phù hợp nhất lên chương trình luyện thi TOEIC – IELTS.

Giai đoạn 3: Giúp các bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản của Tiếng Anh, biết cách diễn đạt những nhu cầu đơn giản và muốn nâng cao trình độ. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Nghe hiểu những hội thoại về chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, công việc, học tập, các hoạt động vui chơi ...;
 • Thực hiện một bài trình bày đơn giản và có liên kết về những chủ đề quen thuộc và đạt được mong muốn diễn đạt;
 • Kể lại một sự kiện, một trải nghiệm hoặc một giấc mơ, trình bày hy vọng hoặc một mục đích và diễn đạt ngắn gọn các lý do hoặc giải thích rõ một dự định hoặc một ý tưởng.
Nhận tư vấn

TOEIC 1

TOEIC
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Giúp học viên làm quen với cấu trúc đề thi TOEIC theo format mới, các yêu cầu, đặc điểm, chiến lược học tập và làm bài có liên quan của cả 7 phần, nhưng tập trung phần lớn nội dung vào phần 2,3,4,5,7. Khóa học cung cấp vốn từ vựng về các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC như kinh doanh, thương mại, du lịch, bảng biểu, quảng cáo, thông báo...

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ:

 • Bước đầu áp dụng các chiến lược làm bài nhanh làm tăng số điểm và tiết kiệm thời gian;
 • Đạt 550+ điểm thi TOEIC, trong đó:
  • Đạt 4/6 câu trong Phần Nghe 1
  • Đạt 18-20/25 câu Phần Nghe 2
  • Đạt 20-22/ 39 câu Phần Nghe 3
  • Đạt 14-18/ 30 câu Phần Nghe 4
  • Đạt 28-33/46 câu phần Đọc 5&6
  • Đạt 27-33/54 câu phần Đọc 7
Nhận tư vấn

TOEIC 2

TOEIC
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Giúp học viên đã nắm được cấu trúc và cách làm cơ bản bài thi TOEIC theo format mới tập trung tăng điểm phần 1 và 6, đồng thời tiếp tục luyện tập các phần 2,3,4,5,7;

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ:

 • Có thể nắm vững cấu trúc các phần khác nhau của bài test TOEIC và các dạng câu hỏi khác nhau có thể gặp trong mỗi phần;
 • Đạt 650+ điểm thi TOEIC, trong đó:
  • Đạt 4 - 5/6 câu trong Phần Nghe 1
  • Đạt 20-23/25 câu Phần Nghe 2
  • Đạt 22 - 25/ 39 câu Phần Nghe 3
  • Đạt 20 - 25/ 30 câu Phần Nghe 4
  • Đạt 32 - 35/46 câu phần Đọc 5&6
  • Đạt 32 - 38/54 câu phần Đọc 7
Nhận tư vấn

TOEIC 3

TOEIC
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Giúp học viên đạt điểm đầu vào đạt từ 650-700 điểm nâng cao kiến thức ngữ pháp, vốn từ và kỹ năng để đạt 750+ sau 3 tháng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ:

 • Nắm vững cấu trúc các phần khác nhau của bài test TOEIC và các dạng câu hỏi khác nhau có thể gặp trong mỗi phần;
 • Áp dụng các chiến lược làm bài nhanh-hiệu quả nhằm làm tăng số điểm và tiết kiệm thời gian;
 • Đạt 750+ điểm thi TOEIC, trong đó:
  • Đạt 5 - 6/6 câu trong Phần Nghe 1
  • Đạt 20 - 23/25 câu Phần Nghe 2
  • Đạt 25 - 30/ 39 câu Phần Nghe 3
  • Đạt 24 - 26/ 30 câu Phần Nghe 4
  • Đạt 33 - 40/46 câu phần Đọc 5&6
  • Đạt 34 - 45/54 câu phần Đọc 7
Nhận tư vấn

IELTS ACHIVER 4.0

IELTS
5 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Giúp học viên đạt trình độ Tiếng Anh cơ bản làm quen với kỳ thi IELTS, luyện tập phân tích câu hỏi, chuẩn bị phần trả lời cơ bản và giải quyết các loại câu hỏi khác nhau theo mức độ từ dễ đến khó.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ đạt được:

 • Phần NGHE: Phần 1 & 2: đúng ít nhất 13 câu của đề thi; tập trung học và thực hành phần 1&2 + tổng quan về phần 3&4.
 • Phần ĐỌC: Làm quen với các câu hỏi thường gặp của đề thi Đọc; cách xác định từ khóa, đọc lướt tìm thông tin, xác định câu trả lời đúng đối với bài đọc có chủ đề quen thuộc và có độ dài dưới 1000 từ. Đạt ít nhất từ 13 câu trả lời đúng trở lên.
 • Phần NÓI: Làm quen với các chủ đề quen thuộc và các dạng câu hỏi thường gặp trong Phần 1; làm quen cấu trúc và các yêu cầu của đề bài, học cách động não và cách trả lời các chủ đề thường gặp trong Phần 2 có sử dụng từ vựng có liên quan, cấu trúc câu đan xen giữa đơn giản và phức tạp, và các từ nối phù hợp.
 • Phần VIẾT: Học lý thuyết về viết hai Tasks kết hợp với thực hành nội dung tương ứng với các chủ đề quen thuộc.
Nhận tư vấn

IELTS MASTER 6.0

IELTS
6 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Giúp học viên tham dự thi đầu vào và đạt trình độ 4.5+ xây dựng khả năng trả lời một cách hoàn chỉnh các câu hỏi của bài thi IELTS về các chủ đề mang tính học thuật để đạt mục tiêu IELTS 6.0 sau 6 tháng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ đạt được:

 • Phần NGHE: Thực hành nghe các bài giảng, bài nói chuyện, bài hội thoại dài từ 7-10 phút và trả lời câu hỏi. Đạt ít nhất 23 câu trả lời đúng trở lên.
 • Phần ĐỌC: Luyện tập nâng cao cách xác định từ khóa, đọc lướt tìm thông tin, xác định câu trả lời đúng đối với bài đọc dài 1000-1500 từ và tốc độ đọc đạt 150 từ/phút; phát triển khả năng tư duy phản biện. Đạt ít nhất từ 23 câu trả lời đúng trở lên.
 • Phần NÓI: Thực hành trả lời các chủ đề thường gặp khác trong Phần 2 và các câu hỏi tương ứng của Phần 3; học cách sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng nâng cao và cách sử dụng từ nối, cấu trúc nối, kết hợp từ trong khi trả lời.
 • Phần VIẾT: Tiếp tục học lý thuyết về viết hai Tasks kết hợp với thực hành nội dung tương ứng với các chủ đề đa dạng.
Nhận tư vấn

IELTS EXPERT 6.5

IELTS
4 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Giúp học viên tham dự thi đầu vào đạt 5.5+ hoặc 6.0 luyện thi tập trung, xoay vòng đủ cả 4 kỹ năng với mục tiêu đạt IELTS 6.5+ sau 4 tháng.

 • Liên tục thực hành các bài Practice tests và làm các đề thi thật của các năm trước, các tháng trước để làm quen với áp lực thời gian và độ khó của đề thi thật.
 • Xây dựng sự tự tin và khả năng ứng biến linh hoạt, khả năng phân bố thời gian hợp lý khi làm bài thi;
 • Có giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn thường xuyên;
Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

42 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.0
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
8.8
Tư vấn xếp lớp
9.0
Số lượng học viên
8.9
Quan tâm học viên
9.6
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.9
Giáo viên
9.6
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
9.0
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
8.8
Tư vấn xếp lớp
9.0
Số lượng học viên
8.9
Quan tâm học viên
9.6
Hài lòng về học phí
9.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.9

Chi tiết từ học viên

Loan Vũ
Loan Vũ
 

Tin Cực Shock Từ Halo

Đã học khoá học: Mình đã học Toeic ở đây tại đây.

Ưu điểm

Thầy minh dạy rất ok nha các bạn. Thầy mình tên Đào Minh Hiếu

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học ở đây vì mọi người ở đây đều rất thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Hà Thanh
Hà Thanh
 

Đánh Giá Trung Tâm Halo

Đã học khoá học: Toeic tại đây.

Ưu điểm

Trung tâm có những khoá học rất hay và bổ ích, giáo viên giảng dạy rất nhiệt tình, môi trường học tập thân thiện, trung tâm luôn hỗ trợ tốt nhất đối với học viên, là một trung tâm rất đáng để học tập ở TP.HCM.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm là một nơi rất xứng đáng để các bạn học tập tiếng anh ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Huy30 Nguyen
Huy30 Nguyen
 

Đánh Giá Trung Tâm

Đã học khoá học: Toeic tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, thân thiện, siêu dễ thương

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Đáng để trải nghiệm. Giáo trình bám sát theo đề thi thật. Giáo viên siêu dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Kim Bao Nguyen
Kim Bao Nguyen
 

Giáo Viên Nhiệt Tình

Đã học khoá học: ICE 2 tại đây.

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, giáo trình phù hợp, môi trường học tập và thực hành kỹ năng cực tốt.

Điểm cần cải thiện

Cần wifi ổn định

Trải nghiệm và lời khuyên

Đáng tin cậy, xứng đáng 5 sao, mọi người nên đăng kí nếu muốn cải thiện trình độ tiếng anh của bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay