Trung tâm Hán ngữ PengYou - Khóa học Luyện thi HSK 6 | Edu2Review

Luyện thi HSK 6

Chương trình

Trình độ

HSK 6

Thời lượng

54 buổi

Thông tin liên hệ

Khóa học HSK 6 tại PengYou dành cho những bạn đã có trình HSK 5, các bạn sẽ được học:

  • Ôn lại cách phát âm chuẩn và quy tắc bút thuận, các bộ thủ cơ bản thường dùng.
  • Tập trung luyện đọc hiểu, học từ vựng HSK 6.
  • Học các điểm ngữ pháp của HSK 6 và làm bài tập ứng dụng.
  • Đặc biệt luyện kĩ năng giải đề nghe, đọc, viết thông qua các đề thi thực của HSK 6 các năm trước.