Trung tâm Hàn ngữ Sejong | Edu2Review

Trung tâm Hàn ngữ Sejong

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
30 buổi
2.850.000đ
2.850.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

30 buổi
Học phí
2.850.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
40 buổi
6.560.000đ
6.560.000đ

Tiếng Hàn trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

40 buổi
Học phí
6.560.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp

Cơ bản
20 buổi
3.600.000đ
3.600.000đ

Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

20 buổi
Học phí
3.600.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay