Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng - Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cơ bản

Đối tượng: Lớp học dành cho người mới bắt đầu. Sau 3 tháng có thể giao tiếp cơ bản.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá