Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp (TOPIK 3 + 4) | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp (TOPIK 3 + 4)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Đối tượng: Lớp dành cho những người đã học xong sơ cấp tiếng Hàn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá