Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp (TOPIK 3 + 4) | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp (TOPIK 3 + 4)

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Chương trình

Đối tượng: Lớp dành cho những người đã học xong sơ cấp tiếng Hàn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá