Trung tâm Hàn ngữ Việt Shalom - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Chương trình

Thời gian: Tối Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6.

Đối tượng: Dành cho những bạn đã hoàn thành khóa học Sơ cấp 1.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Việt Shalom

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá