Trung tâm Hàn ngữ Việt Shalom - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời gian: Tối Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6.

Đối tượng: Dành cho những bạn đã hoàn thành khóa học Sơ cấp 1.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Việt Shalom

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá