Trung tâm tiếng Hàn Silla - Đại học Đồng Nai - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp | Edu2Review

Tiếng Hàn sơ cấp

Học phí 1.400.000đ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

48 giờ

Thông tin liên hệ