Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực - Khóa học IELTS > 5.0 | Edu2Review

Khóa học IELTS > 5.0

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS

Thời lượng

8 tuần

  • Trình độ: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+
  • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Lợi ích khóa học