Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Tìm trường
Hoặc tra cứu
9.1
Xuất sắc
137 đánh giá
93% học viên khuyên học
200 học viên đã đặt chỗ

Khóa học

16 khóa học

Pre IELTS

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.500.000 ₫
Giá cho EduMember 8.300.000 ₫
IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.500.000 ₫
Giá cho EduMember 8.300.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu ra 3.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS > 4.0

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.000.000 ₫
Giá cho EduMember 8.800.000 ₫
IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.000.000 ₫
Giá cho EduMember 8.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS > 5.0

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.500.000 ₫
Giá cho EduMember 9.300.000 ₫
IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.500.000 ₫
Giá cho EduMember 9.300.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS > 6.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 11.500.000 ₫
Giá cho EduMember 11.300.000 ₫
IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 11.500.000 ₫
Giá cho EduMember 11.300.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS > 6.5

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 12.000.000 ₫
Giá cho EduMember 11.800.000 ₫
IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 12.000.000 ₫
Giá cho EduMember 11.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 5.5, đầu ra 6.5+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS > 7.0

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 12.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.300.000 ₫
IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 12.500.000 ₫
Giá cho EduMember 12.300.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

INTENSIVE 0

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 20.000.000 ₫
Giá cho EduMember 19.800.000 ₫
IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 20.000.000 ₫
Giá cho EduMember 19.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

INTENSIVE 1

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 22.000.000 ₫
Giá cho EduMember 21.800.000 ₫
IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 22.000.000 ₫
Giá cho EduMember 21.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 4.5, đầu ra 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

INTENSIVE 2

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 24.000.000 ₫
Giá cho EduMember 23.800.000 ₫
IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 24.000.000 ₫
Giá cho EduMember 23.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 5.5, đầu ra 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS Writing aim 7.5

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.000.000 ₫
Giá cho EduMember 6.800.000 ₫
IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 7.000.000 ₫
Giá cho EduMember 6.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Đầu ra: Writing lên một level mới, vừa tự nhiên, vừa mạch lạc, vừa cao cấp, tương đương 7.5 IELTS Writing, cấu trúc câu complex, ngữ pháp khó xài đúng, tích luỹ kiến thức và vốn từ nhiều topics (kiến thức khó và thuyết phục)
 • Thời lượng: 8 tuần, 8 buổi, 3h/buổi
 • Lịch học: Khai giảng từ 3/9/2020, học vào thứ 5 từ 18h30 - 21h30
 • Đối tượng học viên: Phù hợp với các bạn đã học IELTS 6, 6.5, 7; Intensive 2 ở DOL (không nhận học viên chưa từng học tại DOL, giáo viên giảng dạy tại trung tâm khác)
 • Nội dung giảng dạy:
  • Đọc articles => rút ra voca, ideas, paraphrasing theo sơ đồ tư duy => viết bài
  • Học grammar thực tế và complex. Mỗi tuần cover 2 topics cả trên lớp lẫn ở nhà
  • Giáo viên sửa bài trực tiếp riêng cho từng bạn và quay video phân tích bài chung để học viên học từ nhau

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS Online Premium > 4.0

Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.000.000 ₫
Giá cho EduMember 7.800.000 ₫
Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.000.000 ₫
Giá cho EduMember 7.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS Online Premium > 5.0

Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.500.000 ₫
Giá cho EduMember 8.300.000 ₫
Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 8.500.000 ₫
Giá cho EduMember 8.300.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm sửa giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELTS Online Premium > 6.0

Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.000.000 ₫
Giá cho EduMember 8.800.000 ₫
Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.000.000 ₫
Giá cho EduMember 8.800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

IELIELTS Online Premium > 7.0

Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.500.000 ₫
Giá cho EduMember 9.300.000 ₫
Học trực tuyến
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 9.500.000 ₫
Giá cho EduMember 9.300.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember
 • Trình độ: Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy và hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Tư vấn

Pronunciation

Giao tiếp Phát âm
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 6.500.000 ₫
Giá cho EduMember 6.300.000 ₫
Giao tiếp Phát âm
8 tuần
Kiểm tra đầu vào
Học phí 6.500.000 ₫
Giá cho EduMember 6.300.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thời lượng: 8 tuần, 3 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

Tư vấn

1 kèm 1

Các khóa học khác
1 giờ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 1.000.000 ₫
Giá cho EduMember 800.000 ₫
Các khóa học khác
1 giờ
Kiểm tra đầu vào
Học phí 1.000.000 ₫
Giá cho EduMember 800.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.489.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết

Đánh giá

137 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
9.1
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
9.0
Tư vấn xếp lớp
8.9
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
9.3
Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
9.1
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
9.0
Tư vấn xếp lớp
8.9
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
9.3

Chi tiết từ học viên

Hưng Lê
Hưng Lê
 

Khóa Học Ielts Intensive

Đã học khoá học: IELTS Intensive tại đây.

Ưu điểm

IELTS Đình lực có đội ngũ giảng viên vô cùng chất lượng, hiểu rõ về chuyên môn cũng như những phương pháp dạy học vô cùng hiệu quả. Cơ sở vật chất hiện đại, có cả ứng dụng để hỗ trợ học viên

Điểm cần cải thiện

Học phí sẽ là điều đáng được cân nhắc, tuy nhiên, những gì bạn nhận lại là hoàn toàn xứng đáng với những gì bỏ ra.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã học 1 khóa IELTS Intensive và đạt được 7.0 IELTS nhờ học hỏi được các kỹ năng làm bài, suy luận cũng như được tập luyện cùng với những giảng viên vô cùng xuất sắc.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Trịnh nguyễn vlogs
Trịnh nguyễn vlogs
 

Mất Kiến Thức Hoặc Không Biết J Không Nên Học

Đã học khoá học: Intensive 0 tại đây.

Ưu điểm

Phòng học đẹp

Điểm cần cải thiện

Cần test kỹ kiến thức trước khi học viên đăng ký học không nói miệng để rồi học viên vào học toàn dạy những thứ nâng cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu không biết j hoặc mất kiến thức không nên học và nhân viên tư vấn phải test đầu vào thật kỹ để trường hợp không biết j hay mất cân bảng vào hoac không biết j rồi nghỉ không tiếp thu được j cũng bị trừ những ngày đi học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Lớp Học Quá Đông

Đã học khoá học: Luyện Thi IELTS tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên ân cần, giảng dạy dễ tiếp thu, phương pháp học hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Lớp học quá đông nên giảng viên khó có thể biết được từng cá nhân trong lớp tiến bộ đến đâu.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá tốt, phương pháp dạy hiệu quả Những bạn có căn bản tiếng Anh tốt nên luyện thi IELTS ở đây Lớp học quá đông( điểm trừ)

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Huỳnh Linh
Huỳnh Linh - Học viên 
 

Đội Ngũ Giáo Viên

Đã học khoá học: Intensive 2 tại đây.

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt. - Giáo viên tận tình.

Điểm cần cải thiện

Nên cải thiện tài liệu (trang bị thêm bộ sách dành cho học viên).

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

Giới thiệu

Địa điểm