Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực | Edu2Review
9.0
Xuất sắc
136 đánh giá
93% học viên khuyên học
Đã kết nối thành công 136 học viên!

Gói tiếp sức học viên EduReward cơ bản

Ưu đãi 999.000đ đặt cọc 500.000đ

Gói tiếp sức học viên EduReward VIP

Ưu đãi 1.750.000đ đặt cọc 750.000đ

Gói tiếp sức học viên EduReward Premium

Ưu đãi 2.750.000đ đặt cọc 1.500.000đ


Khóa học

Pre IELTS

IELTS
8 tuần

Học phí 8.500.000đ

Pre IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu ra 3.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS > 4.0

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
8 tuần

Học phí 9.000.000đ

IELTS > 4.0

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS > 5.0

IELTS
8 tuần

Học phí 9.500.000đ

IELTS > 5.0

Trình độ

IELTS

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS > 6.0

IELTS
8 tuần

Học phí 11.500.000đ

IELTS > 6.0

Trình độ

IELTS

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS > 6.5

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần

Học phí 12.000.000đ

IELTS > 6.5

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 5.5, đầu ra 6.5+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS > 7.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
8 tuần

Học phí 12.500.000đ

IELTS > 7.0

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

INTENSIVE 0

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
8 tuần

Học phí 20.000.000đ

INTENSIVE 0

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

INTENSIVE 1

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
8 tuần

Học phí 22.000.000đ

INTENSIVE 1

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 4.5, đầu ra 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

INTENSIVE 2

IELTS
8 tuần

Học phí 24.000.000đ

INTENSIVE 2

Trình độ

IELTS

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 5.5, đầu ra 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Writing aim 7.5

IELTS
8 tuần

Học phí 7.000.000đ

IELTS Writing aim 7.5

Trình độ

IELTS

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Đầu ra: Writing lên một level mới, vừa tự nhiên, vừa mạch lạc, vừa cao cấp, tương đương 7.5 IELTS Writing, cấu trúc câu complex, ngữ pháp khó xài đúng, tích luỹ kiến thức và vốn từ nhiều topics (kiến thức khó và thuyết phục)
 • Thời lượng: 8 tuần, 8 buổi, 3h/buổi
 • Lịch học: Khai giảng từ 3/9/2020, học vào thứ 5 từ 18h30 - 21h30
 • Đối tượng học viên: Phù hợp với các bạn đã học IELTS 6, 6.5, 7; Intensive 2 ở DOL (không nhận học viên chưa từng học tại DOL, giáo viên giảng dạy tại trung tâm khác)
 • Nội dung giảng dạy:
  • Đọc articles => rút ra voca, ideas, paraphrasing theo sơ đồ tư duy => viết bài
  • Học grammar thực tế và complex. Mỗi tuần cover 2 topics cả trên lớp lẫn ở nhà
  • Giáo viên sửa bài trực tiếp riêng cho từng bạn và quay video phân tích bài chung để học viên học từ nhau

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Online Premium > 4.0

Học trực tuyến
8 tuần

Học phí 8.000.000đ

IELTS Online Premium > 4.0

Trình độ

Học trực tuyến

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Online Premium > 5.0

Học trực tuyến
8 tuần

Học phí 8.500.000đ

IELTS Online Premium > 5.0

Trình độ

Học trực tuyến

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm sửa giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELTS Online Premium > 6.0

Học trực tuyến
8 tuần

Học phí 9.000.000đ

IELTS Online Premium > 6.0

Trình độ

Học trực tuyến

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

IELIELTS Online Premium > 7.0

Học trực tuyến
8 tuần

Học phí 9.500.000đ

IELIELTS Online Premium > 7.0

Trình độ

Học trực tuyến

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

 • Trình độ: Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
 • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
 • Hình thức học: Qua Zoom
 • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
 • Quyền lợi học viên:
  • Chất lượng giảng dạy và hiệu quả như học offline
  • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
  • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
  • Giáo trình được gửi về tận nhà
  • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

* Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Pronunciation

Giao tiếp
8 tuần

Học phí 6.500.000đ

Pronunciation

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

Thời lượng: 8 tuần, 3 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

1 kèm 1

Các khóa học khác
1 giờ

Học phí 1.000.000đ

1 kèm 1

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 giờ

Chương trình

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 100.000đ
Tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA

Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
9.1
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
8.9
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
9.3
Giáo viên
9.4
Cơ sở vật chất
9.1
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
9.0
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
8.9
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
9.3

Giới thiệu

Địa điểm