Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực | Edu2Review

Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực

136 đánh giá
9.1
Xuất sắc
136 đánh giá

Khóa học

PRE-IELTS

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
9 tuần
10.500.000đ
10.500.000đ

PRE-IELTS

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

9 tuần
Học phí
10.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 2.0, target 4.0+
 • Thời lượng: 54 hours/ 9 tuần
 • Học phí: 10.500.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

INTENSIVE 0

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
8 tuần
19.500.000đ
19.500.000đ

INTENSIVE 0

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

8 tuần
Học phí
19.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 2.0, target 5.0+
 • Thời lượng: 120 hours/ 8 tuần
 • Học phí: 19.500.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

INTENSIVE 1

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
8 tuần
20.500.000đ
20.500.000đ

INTENSIVE 1

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

8 tuần
Học phí
20.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 4.5, target 6+
 • Thời lượng: 120 hours/ 8 tuần
 • Học phí: 20.500.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

IELTS > 5.0

IELTS
9 tuần
10.500.000đ
10.500.000đ

IELTS > 5.0

Trình độ

IELTS

Thời lượng

9 tuần
Học phí
10.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 4.0, target 5.0+
 • Thời lượng: 54 hours/ 9 tuần
 • Học phí: 10.500.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

INTENSIVE 2

IELTS
8 tuần
21.500.000đ
21.500.000đ

INTENSIVE 2

Trình độ

IELTS

Thời lượng

8 tuần
Học phí
21.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 5.0, target 6.5+
 • Thời lượng: 120 hours/ 8 tuần
 • Học phí: 21.500.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

IELTS > 6.0

IELTS
9 tuần
11.000.000đ
11.000.000đ

IELTS > 6.0

Trình độ

IELTS

Thời lượng

9 tuần
Học phí
11.000.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 5.0, target 6.0+
 • Thời lượng: 54 hours/ 9 tuần
 • Học phí: 11.000.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

IELTS > 6.5

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
9 tuần
11.000.000đ
11.000.000đ

IELTS > 6.5

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

9 tuần
Học phí
11.000.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 5.5, target 6.5+
 • Thời lượng: 54 hours/ 9 tuần
 • Học phí: 11.000.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

IELTS > 7.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
9 tuần
11.500.000đ
11.500.000đ

IELTS > 7.0

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

9 tuần
Học phí
11.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 6.0, target 7.0+
 • Thời lượng: 54 hours/ 9 tuần
 • Học phí: 11500000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

IELTS > 7.5

IELTS
9 tuần
11.500.000đ
11.500.000đ

IELTS > 7.5

Trình độ

IELTS

Thời lượng

9 tuần
Học phí
11.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: 6.5 (Không kỹ năng nào dưới 6), target 7.5+
 • Thời lượng: 54 hours/ 9 tuần
 • Học phí: 11.500.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

PRONUNCIATION (học phát âm)

Giao tiếp
8 tuần
6.500.000đ
6.500.000đ

PRONUNCIATION (học phát âm)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

8 tuần
Học phí
6.500.000đ

Chương trình

 • Trình độ: Mọi level, target Phát âm chuẩn giọng Mỹ
 • Thời lượng: 48 hours/ 8 tuần
 • Học phí: 6.500.000 VNĐ

* Thông tin học phí được cập nhật lần cuối vào tháng 09/2019

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.5
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.0
Thực hành kỹ năng
9.1
Tiến bộ bản thân
9.1
Tư vấn xếp lớp
9.0
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
9.4
Giáo viên
9.5
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.0
Thực hành kỹ năng
9.1
Tiến bộ bản thân
9.1
Tư vấn xếp lớp
9.0
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
8.7
Sẵn sàng giới thiệu
9.4

Giới thiệu

Địa điểm