Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
   Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
   Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
   Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực
   10 hình 1 video
   9.1
   Xuất sắc
   138 đánh giá

   Khóa học

   16 khóa học

   Pre IELTS

   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu ra 3.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   IELTS 4.0 trở lên

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   IELTS 5.0 trở lên

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   IELTS 6.0 trở lên

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 11.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 11.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   IELTS 6.5 trở lên

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 12.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 12.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 5.5, đầu ra 6.5+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   IELTS 7.0 trở lên

   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 12.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 12.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   INTENSIVE 0

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 20.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 20.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 5.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   INTENSIVE 1

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 22.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 22.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 4.5, đầu ra 6.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   INTENSIVE 2

   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 24.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 24.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 5.5, đầu ra 7.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 40 buổi, 3h/buổi

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   IELTS Writing aim 7.5

   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 7.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 7.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Đầu ra: Writing lên một level mới, vừa tự nhiên, vừa mạch lạc, vừa cao cấp, tương đương 7.5 IELTS Writing, cấu trúc câu complex, ngữ pháp khó xài đúng, tích luỹ kiến thức và vốn từ nhiều topics (kiến thức khó và thuyết phục)
   • Thời lượng: 8 tuần, 8 buổi, 3h/buổi
   • Lịch học: Khai giảng từ 3/9/2020, học vào thứ 5 từ 18h30 - 21h30
   • Đối tượng học viên: Phù hợp với các bạn đã học IELTS 6, 6.5, 7; Intensive 2 ở DOL (không nhận học viên chưa từng học tại DOL, giáo viên giảng dạy tại trung tâm khác)
   • Nội dung giảng dạy:
    • Đọc articles => rút ra voca, ideas, paraphrasing theo sơ đồ tư duy => viết bài
    • Học grammar thực tế và complex. Mỗi tuần cover 2 topics cả trên lớp lẫn ở nhà
    • Giáo viên sửa bài trực tiếp riêng cho từng bạn và quay video phân tích bài chung để học viên học từ nhau

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   Khóa online IELTS Online Premium 4.0 trở lên

   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
   • Hình thức học: Qua Zoom
   • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
   • Quyền lợi học viên:
    • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
    • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
    • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
    • Giáo trình được gửi về tận nhà
    • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   Khóa online IELTS Online Premium 5.0 trở lên

   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
   • Hình thức học: Qua Zoom
   • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
   • Quyền lợi học viên:
    • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
    • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
    • Chấm sửa giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
    • Giáo trình được gửi về tận nhà
    • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   Khóa online IELTS Online Premium 6.0 trở lên

   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
   • Hình thức học: Qua Zoom
   • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
   • Quyền lợi học viên:
    • Chất lượng giảng dạy, hiệu quả như học offline
    • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
    • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
    • Giáo trình được gửi về tận nhà
    • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   Khóa online IELIELTS Online Premium 7.0 trở lên

   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Học trực tuyến
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember
   • Trình độ: Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
   • Thời lượng: 8 tuần, 24 buổi, 2h/buổi
   • Hình thức học: Qua Zoom
   • Phương pháp giảng dạy: Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt
   • Quyền lợi học viên:
    • Chất lượng giảng dạy và hiệu quả như học offline
    • Giáo viên giỏi chuyên môn, có tâm, theo sát học viên
    • Chấm, sửa, giải thích bài về nhà bằng hình thức quay video sau mỗi buổi
    • Giáo trình được gửi về tận nhà
    • Tài khoản App Online Test & Vocab của DOL trọn đời

   * Mức học phí này đã được trung tâm giảm 25% để đồng hành cùng học viên mùa hậu Covid, áp dụng tới 1/12/2020.

   Tư vấn

   Pronunciation

   Giao tiếp Phát âm
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Phát âm
   8 tuần
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Thời lượng: 8 tuần, 3 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

   Tư vấn

   1 kèm 1

   Các khóa học khác
   1 giờ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 giờ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   138 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   WiFi
   Giáo trình
   Thư viện
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   9.4
   Cơ sở vật chất
   9.1
   Môi trường HT
   8.7
   Thực hành kỹ năng
   9.0
   Tiến bộ bản thân
   9.0
   Tư vấn xếp lớp
   8.9
   Số lượng học viên
   8.5
   Quan tâm học viên
   9.1
   Hài lòng về học phí
   8.7
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.3
   Giáo viên
   9.4
   Cơ sở vật chất
   9.1
   Môi trường HT
   8.7
   Thực hành kỹ năng
   9.0
   Tiến bộ bản thân
   9.0
   Tư vấn xếp lớp
   8.9
   Số lượng học viên
   8.5
   Quan tâm học viên
   9.1
   Hài lòng về học phí
   8.7
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.3

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy

   Đã học khoá học: Đánh giá chất lượng giảng dạy tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại, marketing tốt.

   Điểm cần cải thiện

   Thích họp trình độ cao.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Rất tốt, mình tin ai cũng nên học ít nhất 1 lần ở trung tâm.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hưng Lê
   Hưng Lê
    

   Khóa Học Ielts Intensive

   Đã học khoá học: IELTS Intensive tại đây.

   Ưu điểm

   IELTS Đình lực có đội ngũ giảng viên vô cùng chất lượng, hiểu rõ về chuyên môn cũng như những phương pháp dạy học vô cùng hiệu quả. Cơ sở vật chất hiện đại, có cả ứng dụng để hỗ trợ học viên

   Điểm cần cải thiện

   Học phí sẽ là điều đáng được cân nhắc, tuy nhiên, những gì bạn nhận lại là hoàn toàn xứng đáng với những gì bỏ ra.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình đã học 1 khóa IELTS Intensive và đạt được 7.0 IELTS nhờ học hỏi được các kỹ năng làm bài, suy luận cũng như được tập luyện cùng với những giảng viên vô cùng xuất sắc.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trịnh nguyễn vlogs
   Trịnh nguyễn vlogs
    

   Mất Kiến Thức Hoặc Không Biết J Không Nên Học

   Đã học khoá học: Intensive 0 tại đây.

   Ưu điểm

   Phòng học đẹp

   Điểm cần cải thiện

   Cần test kỹ kiến thức trước khi học viên đăng ký học không nói miệng để rồi học viên vào học toàn dạy những thứ nâng cao

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nếu không biết j hoặc mất kiến thức không nên học và nhân viên tư vấn phải test đầu vào thật kỹ để trường hợp không biết j hay mất cân bảng vào hoac không biết j rồi nghỉ không tiếp thu được j cũng bị trừ những ngày đi học.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Lớp Học Quá Đông

   Đã học khoá học: Luyện Thi IELTS tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên ân cần, giảng dạy dễ tiếp thu, phương pháp học hiệu quả

   Điểm cần cải thiện

   Lớp học quá đông nên giảng viên khó có thể biết được từng cá nhân trong lớp tiến bộ đến đâu.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Khá tốt, phương pháp dạy hiệu quả Những bạn có căn bản tiếng Anh tốt nên luyện thi IELTS ở đây Lớp học quá đông( điểm trừ)

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   DOL ENGLISH – Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam

   DOL English- Đình Lực là Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam. DOL độc quyền khóa học IELTS, TOEIC, SAT, GMAT, GRE với phương pháp LinearThinking giúp học viên tăng điểm thần tốc, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức, tiền bạc.

   Khởi điểm

   Khi mới bắt đầu luyện thi IELTS, mình thấy khá bất ngờ trước phương pháp học tiếng Anh độc đáo mà anh giới thiệu, phương pháp cái tên mang đậm chất toán học - Linearthinking (Tư duy tuyến tính) - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt. Tìm hiểu thêm về thông tin của anh chủ trung tâm mới phát hiện ra, thì ra anh Lực vốn là dân chuyên Toán của trường phổ thông Năng khiếu và cũng từng chật vật với tiếng Anh, nên anh mới đam mê đem tính logic và mạch lạc của bộ môn toán vào cách học tiếng Anh.

   Anh trải lòng rằng việc dạy tiếng Anh đến với anh như một cái duyên. Ban đầu đi dạy, anh chỉ truyền thụ phương pháp này cho học sinh như là “nghề tay trái”, nhưng càng dạy thì càng được học sinh thích và áp dụng hiệu quả, đạt kết quả cao, vì vậy mà theo đuổi luôn con đường này và mở ra trung tâm để có đưa phương pháp này tiếp cận với nhiều học viên hơn: DOL English - Đình Lực - tiền thân là IELTS Đình Lực.

   Anh Lực – Người sáng lập nên trung tâm DOL English và phương pháp học tiếng Anh Linear Thinking

   Phương châm "Chuẩn đầu ra, chuẩn điểm số, chuẩn tư duy" của trung tâm

   Ở thời đại mà đa số trung tâm đều trung thành với khẩu hiệu “Đảm bảo đầu ra" để thu hút học viên, anh Lực lại nghĩ khác. Với anh, “đầu ra" ở đây không chỉ đơn thuần là con điểm mong ước trên tấm bằng IELTS, mà thêm vào đó giá trị thật sự anh muốn mang lại cho học viên của mình chính là một lối tư duy logic hơn. Anh tâm sự, chính giai đoạn rèn luyện tư duy qua toán học đã giúp anh tiến bộ và đi nhanh hơn trong cả công việc và việc học, và anh muốn thế hệ trẻ hiện nay cũng có thể rèn luyện được lối tư duy đó, thông qua một cách học tiếng Anh thông minh hơn. Với khả năng tiếng Anh tốt và một lối tư duy logic - hai yếu tố nền tảng cho phép học viên có thể học bất kì lĩnh vực nào khác mà mình muốn, DOL tin thế hệ trẻ sẽ có thể “Vươn tầm cao mới, làm điều chưa từng".

   DOL và cách giải bài toán "chuẩn điểm số, chuẩn tư duy"

   Thành thật mà nói, khi nghe phương châm “chuẩn đầu ra, chuẩn điểm số, chuẩn tư duy" của DOL, điều đầu tiên mình nhớ đến là những lời cam kết “học lại đến khi nào đạt chuẩn" của đa số các trung tâm mình từng gặp. Có vẻ như biết được thắc mắc của mình, anh Lực giải thích rõ ràng cách tiếp cận độc đáo của trung tâm. Với anh, DOL giải bài toán “chuẩn điểm số, chuẩn tư duy" bằng những “vũ khí bí mật sau".

   1. Phương pháp Linearthinking tư duy hơn, thông minh hơn, rút ngắn thời gian học

   DOL không đồng ý với cách dạy “one size fits all" - một phương pháp áp dụng cho tất cả các level. Với DOL, mỗi cấp độ học viên đều có một nhu cầu riêng, một mục đích riêng, vì vậy áp dụng cách dạy chung (Ví dụ dạy mẹo skimming/scanning không thích hợp với những bạn yếu từ vựng hoặc dạy theo kiểu tích luỹ vocab, grammar từ từ giỏi không thích hợp cho những bạn cần thi gấp) không phù hợp với tất cả học viên. Chính vì điều này, tùy vào nhu cầu của từng level, DOL áp dụng phương pháp Linearthinking giúp học viên cải thiện khả năng tư duy và biết cách định hướng học thông minh hơn, phù hợp hơn với mình. Một phát hiện thú vị mà mình biết được về Linearthinking, đó là tư duy này không chỉ gói gọn trong việc phát triển ý theo đường thẳng (A => B => C => D), mà nó bao gồm nhiều phương pháp nhỏ khác nhau áp dụng vào nhiều mặt trong việc học tiếng Anh. Khi được hỏi tại sao lại chọn tên Linearthinking, anh chủ nói một câu nửa đùa nửa thật, “Bởi vì nghe nó sang!”.

   https://www.dolenglish.vn/gioi-thieu-linearthinking

   DOL EnglishGiấy chứng nhận sở hữu trí tuệ Linearthinking

   Cụ thể hơn một tí, Linearthinking - Hệ Phương Pháp Tiếng Anh Tư Duy dành cho người Việt có thể giúp gì cho học viên?

   Level 4.0 + 5.0: Loại bỏ cách viết, nói, đọc dịch của học viên level này; giúp học viên có thể viết, nói một câu luôn đúng mà không cần suy nghĩ nhiều; có khả năng đọc và tóm ngay ý chính một câu.

   Level 6.0-7.0: Thật ra học viên ở cấp độ này đã có vốn từ vựng và ngữ pháp tương đối. Tuy nhiên, các bạn vẫn chưa biết cách vận dụng tốt vốn từ vựng này để đọc hiểu và diễn tả các ý tưởng phức tạp trong Writing, Speaking. Với trình độ này, DOL giúp các bạn không cần tích lũy thêm nhiều từ mới mà đọc bài đọc dài và phức tạp vẫn hiểu, gặp đề lạ trong IELTS Speaking và Writing vẫn nghĩ ra ý và diễn tả ý được.

   Level 7.5+: Với trình độ này, để đạt được điểm Writing và Speaking cao, đòi hỏi vốn từ vựng nâng cao và kiến thức xã hội chuyên sâu cùng khả năng tư duy logic. Thay vì cách tích lũy rời rạc như trước, ở DOL các bạn được học những từ vựng, điểm ngữ pháp nâng cao và kiến thức xã hội một cách cực kì hệ thống, cực kì thông minh để giảm thời gian tích lũy lại và tiến bộ nhanh hơn.

   DOL tin rằng, chỉ cần học và theo đúng phương pháp, 90% học viên sẽ đạt được điểm đầu ra mong muốn.
   2. Đội ngũ giáo viên siêu có tâm, chịu khó theo sát từng bạn trong suốt quá trình học

   Đội ngũ giáo viên ở DOL không chỉ có một tấm bằng IELTS với điểm số ấn tượng và trình độ học vấn cao mà còn hiểu mong đợi đầu khóa của từng học viên. Xuyên suốt khóa học, giáo viên theo sát từng học viên, có sổ theo dõi quá trình tiến bộ của từng bạn, từ đó đưa ra chiến lược riêng cho từng cá nhân, kịp thời điều chỉnh để giúp 95% học viên đạt được mục tiêu đầu ra.

   https://www.dolenglish.vn/teachers/

   DOL EnglishDOL có đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

   3. Chính sách hỗ trợ sau khi kết thúc khóa học

   Vậy 5% học viên không đạt chuẩn thì sao? 5% còn lại - Học laị đúng cái cần học, không học lại y chang theo kiểu “cho có".

   Giả sử nếu thiếu may mắn, thi không đạt kết quả như ý, DOL English - Đình Lựcsẽ không bắt các bạn học lại nội dung lớp cũ. Thay vào đó, chính giáo viên sẽ ngồi riêng với các bạn một buổi, cùng các bạn phân tích vấn đề và tìm hiểu nguyên nhân tại sao điểm số không như mong đợi, đồng thời đưa ra giải pháp cho riêng bạn để cải thiện vấn đề. Nếu cần, giáo viên có thể xếp bạn học thêm một vài buổi để cải thiện điểm yếu của mình, nhưng không nhất thiết học lại y như lớp cũ. Các bạn có thể học lớp trình độ cao hơn, hoặc thấp hơn, miễn là phục vụ được mục tiêu giúp 100% học viên đạt được điểm đầu ra mong muốn.   4. Dàn app “xịn xò" hỗ trợ học viên học mọi lúc mọi nơi

   Ngoài việc hỗ trợ học viên trên lớp, DOL English còn sử dụng công nghệ AI để tạo ra một dàn app hỗ trợ học viên mọi lúc mọi nơi. Cụ thể, sau khi làm xong 1 bài luyện tập trên các trang Practice Test, nhiều học viên sẽ thấy mơ hồ không biết nên làm test nào tiếp theo và thường chọn random. Với app Online Test, công nghệ AI phân tích bài làm của học viên, nhận ra điểm yếu từ đó giới thiệu chính xác những bài test có thể giúp học viên luyện tập đúng điểm yếu này để cải thiện. Bên cạnh đó, app Vocabulary giúp học viên giảm thiểu tối đa thời gian tra từ vựng. Sau mỗi bài đọc, app sẽ dựa vào những câu trả lời sai của học viên để dự đoán những từ vựng học viên chưa biết, sau đó tự động tra từ và lập thành một quyển sổ từ vựng riêng cho từng bạn, thay vì bắt học viên ngồi tra từng từ. Với sự hỗ trợ này, mình nghĩ thầm, chắc tỉ lệ đầu ra sẽ tăng lên 100%++ chứ nhỉ?

   https://www.dolenglish.vn/nen-tang-cong-nghe

   DOL English

   Điểm yếu của DOL English

   Mặc dù khá ấn tượng với tầm nhìn và sứ mệnh mà trung tâm mang lại cho mình nhưng vẫn phải thừa nhận DOL English - Đình Lực cũng còn vài điểm bất cập. Đầu tiên là việc giáo viên đôi khi nhập tâm quá mà dạy… lố giờ, khiến học viên ca sau và cả phụ huynh phải ngồi đợi khá lâu trước khi lớp có thể ra về. Bất cập thứ hai là trung tâm chưa có chỗ giữ xe riêng, nên học sinh phải gửi xe ở bãi xe siêu thị và đi bộ vài phút để vào trung tâm. Tuy nhiên, ngoài hai bất cập nho nhỏ trên thì DOL English - Đình Lực, với những giá trị mang lại, vẫn là nơi thật sự khiến mình cảm thấy ngưỡng mộ và chắc chắn là một trung tâm đáng để học viên theo học.


   DOL mang tới môi trường học tiện nghi, hiện đại cho mỗi học viênDOL mang tới môi trường học tiện nghi, hiện đại cho mỗi học viên

   Một ngày trải nghiệm học IELTS tại DOL IELTS Đình Lực

   *Thông tin được cập nhật vào tháng 6/2022.

   ----------------------------------------------------------------------------------------

   DOL English - Đình Lực là học viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam

   DOL độc quyền IELTS, TOEIC, SAT, GMAT, GRE với phương pháp LinearThinking giúp học viên tăng điểm thần tốc, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, tiền bạc.

   - DOL có các lớp IELTS/ SAT/ TOEIC/ TAGT: https://www.dolenglish.vn

   - Địa chỉ:

   • Cơ sở 1: 458/14 Đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.HCM (dưới chân cầu, đầu đường là Satra Mart và BIDV)
   • Cơ sở 2: 302 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
   • Cơ sở 3: Tòa nhà Sumikura, 18H đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP.HCM (cạnh Honda Ô tô Cộng Hòa)

   - Hotline: 1800.96.96.39

   Địa điểm

   ...