Trung Tâm ILSE | Edu2Review

Trung Tâm ILSE

2 đánh giá
7.1
Khá
2 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh trẻ em

Trẻ em
5 tháng
7.000.000đ
7.000.000đ

Tiếng Anh trẻ em

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

5 tháng
Học phí
7.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thiếu Niên

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

IELTS STEP UP

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
62 giờ

IELTS STEP UP

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

62 giờ
Nhận tư vấn

IELTS EXPRESS

IELTS
74 giờ

IELTS EXPRESS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

74 giờ
Nhận tư vấn

IELTS MASTERCLASS

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
60 giờ

IELTS MASTERCLASS

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

60 giờ
Nhận tư vấn

IELTS ADVANCED SPEAKING

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
50 giờ

IELTS ADVANCED SPEAKING

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

50 giờ
Nhận tư vấn

IELTS ADVANCED WRITING

Trình độ

IELTS

Thời lượng

50 giờ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
WiFi
Giáo trình
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay