Trung Tâm Kim Nhung TOEIC - Khóa học Chuyên luyện giải đề thi TOEIC | Edu2Review

Khóa học Chuyên luyện giải đề thi TOEIC

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng

Lộ trình

• Trong 3 buổi đầu: Học viên sẽ được ôn lại Lý Thuyết, phương pháp làm các phần trong bài thi TOEIC, cách tránh bẫy.

• Trong 5 buổi cuối: Giải và Sửa các đề thi TOEIC có độ khó tương đương 95% so với đề thi thật. Luyện tập phương pháp quản lý thời gian hiệu quả để đạt được điểm số mục tiêu.

Mục tiêu

Cam kết khóa học: Được học lại một khóa miễn phí tương tự nếu chưa Đạt.

  • Điều kiện Đạt là tăng 50 điểm so với bài test đầu khóa (Hoặc so với điểm vừa thi ở IIG trong vòng 3 tháng trước khi khóa học bắt đầu.

  • Đi học đầy đủ 8 buổi học.

Nguồn: Trung tâm Kim Nhung Toeic

Lợi ích khóa học

- Làm thế nào để hoàn thành bài thi mà không phải “đánh lụi” quá nhiều câu.

- Chiến lược phân bổ thời gian hợp lý giữa các phần trong bài thi TOEIC.

- Cách tránh các “bẫy” thường gặp trong đề thi TOEIC.

- Từ vựng thường gặp trong đề thi TOEIC.