Trung Tâm Language Link Vietnam | Edu2Review

Trung Tâm Language Link Vietnam

2 đánh giá
7.5
Khá
2 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.2
Thực hành kỹ năng
7.8
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
8.0
Quan tâm học viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.2
Thực hành kỹ năng
7.8
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
8.0
Quan tâm học viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay

Khóa học

5.620.000đ

Tiếng Anh Giao Tiếp Chuyên Nghiệp Cho Sinh Viên Và Người Đi Làm

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

54 giờ
Học phí
5.620.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC 300-500

TOEIC
40 giờ
3.490.000đ
3.490.000đ

Luyện thi TOEIC 300-500

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

40 giờ
Học phí
3.490.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Tiếng anh mẫu giáo

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Chuyên Tiểu Học

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Chuyên THCS

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Dự Bị Đại Học Quốc Tế

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm