Trung Tâm Ms. Smile TOEIC - Khóa học Luyện giao tiếp đặc biêt | Edu2Review

Khóa học Luyện giao tiếp đặc biêt

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

6 tháng

Mô tả khóa học:

  • Chương trình với song ngữ Anh – Việt với các chủ điểm được chọn lọc kỹ lưỡng, chú trọng phát âm, từ vựng và cấu trúc giao tiếp, kết hợp chặt chẽ giữa nghe và nói.

Nguồn: Trung tâm Ms Smile Toeic

Lợi ích khóa học

  • Tạo lập một nền tảng giao tiếp vững chắc, giúp các bạn có thể tự phát triển khả năng giao tiếp mà không phụ thuộc.